Kultura sukcesu oznacza dla mnie realizacje marzeń i pragnień przy jednoczesnym uwzględnianiu  standardów zachowań powszechnie uznawanych za kulturalne.

Przede wszystkich mam tu na myśli reprezentowanie  takich wartości w relacjach z drugim człowiekiem  jak: życzliwość, szacunek, dyskrecja, lojalność, uczciwość, zrozumienie, współprace oraz empatię.
 
Kultura sukcesu odnosi się również do wyglądu zewnętrznego, manier i zachowań . Stanowi całościowo rodzaj „wizytówki”  która decyduje o tym, że osiągane przez nas cele są realizowane w sposób kulturalny.  To suma kultury osobistej i kultury działania, która powoduje, że  sukces jest  godny i etyczny.

Wspomniane wartości promuje za pomocą  własnej Marki  Kultura Sukcesu, założonego przeze mnie Klubu Kobiet Biznesu „Kultura Sukcesu” oraz w oparciu o ofertę szkoleniowo-doradczą uwzględniającą wysokie  standardy rozwoju i odnoszenia sukcesu w sposób „kulturalny”.

Koncentruję się na realizacji  celów w sferze biznesowej, gdzie idea kultury sukcesu nabiera jeszcze większego znaczenia. Działalność firm oraz ludzi zarządzającym nimi na zasadzie „fair-play” czy savoir- vivre” ma dla mnie  ogromne znaczenie.

Dlatego też wprowadziłam tytuł „Osobowość Kultury Sukcesu” , który jest przyznawany osobom które spełniają wysokie standardy zachowań etycznych podczas realizacji celów osobistych i zawodowych oraz prowadzą własne firmy.Raz w roku podczas Gali Kultury Sukcesu wręczane są statuetki wraz z nadanym tytułem.

Marka Kultura Sukcesu współpracuje z instytucjami charytatywnymi ponieważ uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka i dzielenie się dobrami stanowi kolejny wymiar kultury sukcesu.  Hasło przewodnie mojej marki „Siła jest w nas- moc synergii i wsparcia” koresponduje z ideą kultury każdego sukcesu również w wymiarze biznesowym.

Iwona TYRNA-ŁOJEK - Właścicielka marki "Kultura Sukcesu"